امروز که دستت می رسد کاری بکن

اتصال به درگاه پرداخت ( به زودی)

شیوه های کمک به موسسه

حیات موسسات خیریه به کمک خیرین وابسطه هست و یکی از راه های درآمد زایی ، وجوهی است که مهربانان هموطن ماهانه به حساب موسسه واریز می کنند.
در این صفحه راه های کمک به موسسه آورده شده است.

درگاه بانکی

با استفاده از درگاه بانکی همین سایت به صورت آنلاین میتوانید وجوه خود را به حساب موسسه واریز نمایید (به زودی)

به زودی

واریز به حساب

خیرین می توانند با واریز مستقیم به حساب موسسه نزد بانک رفاه کارگران ( قابل واریز در همه شعب بانک رفاه ) یا با استفاده از اینترنت بانک یا اپلیکیشن های موبایلی بانک رفاه وجوه خود را به حساب موسسه واریز نمایند.

شماره حساب 262998841 نزد بانک رفاه کارگران

کارت به کارت

خیرین می توانند به وسیله عملیات کارت به کارت قابل اقدام از طریق کلیه اپلیکیشنن های موبایلی و درگاه های اینرنتی و عابر بانک های سطح شهر به موسسه کمک کنند.

شماره 6595-0005-6370-5894 (بانک رفاه کارگران)

همراهان موسسه