سبد کالای ماه مبارک رمضان توزیع شد

سبد کالای ماه مبارک رمضان توزیع شد

در تاریخ 1400/02/02 سبد کالای مهربانی بین مددجویان تحت پوشش خیریه با کمک خیرین توزیع شد. 

5/5

محصولبات و کمپین های موسسه :

احبار موسسه :

Leave a Reply