دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وبسایتی طراحی کرده و با جواب دادن چند سوال احتمال ابتلا به کرونا رو برای شما بررسی می کنه و می تونه خیلی از مراجعات غیرضروری به مراکز بهداشتی رو کم کنه.
لطفاً نشر داده شود.

ورود به سامانه 

لینک:

https://coronaisfahan.ir/

 

شروع تست 

لینک:

https://coronaisfahan.ir/checklist