زمستان سرد سال ۱۳۹۶ پس از زلزله کرمانشاه اتفاقاتی افتاد که برای کمک به زلزله زدگان و جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی اطرافیانمان دورهم جمع شدیم
ابتدا فقط ۷ نفر بودیم و با یک گروه تلگرامی کوچک شروع کردیم ، آرزو های بزرگی داشتیم و اهدافی در ابتدای امر که دست نیافتنی می نمود، اما ایمان داشتیم به قلب مهربان هموطنانمان.
تب و تاب زلزله که خوابید پروژه ای جدید شروع شد. می خواستیم خونه بسازیم دز یکی از روستا های اطراف سنگر ، با دست خالی و ۹ نفر عضو یک گروه تلگرامی قرار بود بعضی از کار رو ما جلو ببریم و باقی رو کمیته امداد کمک کنه ، با دست خالی شروع کردیم و به قول معروف :
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد


با فعالیت اعضای اصلی و عضو گیری، گروه کمی بزرگ شد ، با ۳۰نفر عضو که ماهانه حساب گروه رو شارژ می کردند. کار ساخت خونه جلو رفت و ابتدای خرداد، خانه روستایی مان آماده شد و گروه ما کاملا به تعهدات خود عمل کرد. برامون باورکردنی نبود.
تازه در طی ساخت خومه دو مرحله سبد کالا دادیم و تعدای از خانواده ها هم از گروه ما مستمری ماهانه گرفتند.
کم کم کار رو گسترش دادیم و عضو گرفتیم. تا اینکه تعداد اعضای گروه به ۷۰ نفر رسید.

با حضور افراد جدید جسارت پیداکردیم
ابتدای خرداد ۱۳۹۷ به فکر ثبت موسسه افتادیم و از طریق بهزیستی شهرستان رشت اقدام کردیم ، فرایند ثبت موسسه کمی طولانی شد اما در نهایت موسسه نسیم مهربانی گیلان به ثبت رسید
در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ موسسه به شماره ۱۵۱۳  با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۸۷۷۸۷
در اداره ثبت شرکهای شهرستان رشت ، ثبت شد. و پروانه موسسه صادر شد.پروانه فعالیت موسسه :