داستان ما

زمستان سرد سال ۱۳۹۶ پس از زلزله کرمانشاه اتفاقاتی افتاد که دورهم جمع شدیم برای کمک به لزلزه زدگان و جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی اطرافیانمان. ابتدا فقط ۷ نفر بودیم و با یک گروه تلگرامی کوچک شروع کردیم …