توضیحات :

پس از درج مشحصات خود در این فرم و کلیک بر روی عبارت پرداخت ، به صفحه امن درگاه شرکت سامان کیش با آدرس  https:sep.shaparak.ir وارد خواهید شد.

توجه مهم :

مبلغی که در فرم وارد می نمایید به ریال است.

نکته مهم :

 در هیچ یک از صفحات سایت موسسه خیریه نسیم مهرباتی گیلان به آدرس : WWW.NASIMNGO.COM  اطلاعات کارت بانکی خود را وارد نخواهید کرد.

توجه مهم :

مبلغی که در فرم وارد می نمایید به ریال است.