به موسسه خیریه نسیم مهربانی گیلان خوش امدید
دوست گرامی انسان تنها پای به دنیای ناشناخته گذاشت ، هر کدام از سویی رنج که امد ، انسان ها به هم نزدیک شدند. با هم خندیدن و با هم گریستن را در غارهای تاریک تجربه نمودند و دست در دست هم ، خانه های چوبی بر فراز درختان تنومند بنا نهادند. دلی که می شکست ، انسان نخستین ، بی وازه ای کلام ، می کوشید آلام هم نوع را درچاهدان نگاهش فروکشد. اما امروز من و تو ، می توانیم دردها را با هزاران رنگ به اشتراک گذاریم . انبوه غم که امروز بر چهره هم نوعانمان غبار تنهایی کشیده است، ما را برآن داشت تا بر آن شویم ، چنان نسیمی بوزد که از روزنه نگاه غبارآلود کودکان و مادران سرزمین مان وارد شویم و لبخند را بر بال قاصدک ها بنشانیم و به کلبه های متروکشان هدیه دهیم . بر این باوریم که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود پس همراه شو عزیز  

اعضای اصلی هیات امنا

موسسه دارای 11 عضو اصلی و دائم به عنوان هیات امنا می باشد.
مجمع عمومي هيات امناء با تعداد 11 تشکيل و عاليترين مرجع تصميم گيري در موسسه مي باشد که به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل مي شود.
فعاليت هيات امناء افتخاري خواهد بود.

اعضای هیات امنا عبارتند از :

خانم هاجر صدیقی

اعضای هیات امنا
عضو هیات امنا

آقای علی پورعبد

اعضای هیات امنا
عضو هیات امنا

آقای سعید ع مقسمی

اعضای هیات امنا
نائب رئیس هیات امنا

خانم پروین داودی

اعضای هیات امنا
رئیس هیات امنا

خانم صدیقه خیرخواه

اعضای هیات امنا
عضو هیات امنا

آقای فرهاد تسلیمی چلکی

اعضای هیات امنا
عضو هیات امنا

آقای عزالدین مهربان

اعضای هیات امنا
عضو هیات امنا

خانم معصومه رجبی

اعضای هیات امنا
عضو هیات امنا

خانم فاطمه نویدی

اعضای هیات امنا
عضو هیات امنا

خانم زینب رجبی

اعضای هیات امنا
عضو هیات امنا

خانم فاطمه بازگیر

اعضای هیات امنا
عضو هیات امنا