09922110930 info@nasimngo.com

خیریه نسیم مهربانی گیلان 

موسسه ای متکی بر کمک های خیرین
لطفا همراه ما باشید

ما از ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ با تکیه بر قلب های مهربان خیرین ، شروع کردیم. 

ساعات حضور خود را ثبت میکنیم ، حساب هر ثانیه اش را داریم. 

درباره موسسه

ما خود را برای گسترش مهربانی مسئول میدانیم و از این بابت خوشحالیم

موسسه خیریه نسیم مهربانی گیلان ، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ تحت نظارت سازمان بهزیستی به شناسه ۱۰۰۵۶۹۱۶۷ به ثبت رسیده  و به مدت دو سال ، در جامعه هدف « دانش آموزان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست » مشغول فعالیت بوده و در حد توان و به پشتوانه خیرین ، اقداماتی را انجام داده است.

حمایت ما به صورت واریزی های مستمر ماهیانه ، توزیع سبد کالا به صورت فصلی ، کمک هزینه های موردی معیشتی و درمانی و.تحصیلی و… می باشد 

میتوانید عضوی از ما باشید 

فروشگاه محصولات و طرح های موسسه

محصولات و  طرح های حمع آوری کمک برای برنامه های آتی موسسه را اینچا ببینید.

ما حامی زنان و دانش آموزان بی سرپرست هستیم
خانواده ها و دانش آموزانی را تحت پوشش داریم

اهداف ما مشخص است

با همت شما نیکوکاران عزیز و میخواهیم به زنان و کودکان و دانش آموزان بی سرپرست و مستعد که فاقد توان مالی جهت تحصیل می باشند، کمک کنیم.
ما برای دستیابی به اهداف و پروزه های جاری موسسه ، کاهی کمپین هایی را به راه می اندازیم. لطفا با ما همراه شوید.

هیچ کمپینی در اینجا یافت نشد.

ما از همه عزیزانی که تمایل دارند در کار اجرایی کنار ما باشند تقاضای کمک داریم.

volunteer volunteer volunteer volunteer